DİL & KONUŞMA TERAPİLERİ

“Bir çocuk bilmeden konuşur, nefes alır gibi… 


İnsanları kurtaran şey konuşabilmek bana göre… 

Acısını, sevincini, heyecanını kelimelere dökebilmek…

İnsan söyleyemeden yaşayamıyor…” 

Rosie Pinhas-Delpuech 

Çocuklarda Normal Dil-Konuşma Gelişimi
Çocuklarda Dil Gerilikleri
Otizmde Dil ve Konuşma Terapisi
Çocukluk Çağında Konuşma Apraksisi

Kekemelik/ Konuşma akıcılığında bozukluk, konuşmanın akışının ya da ritminin kesintiye uğraması, bozulmasıdır. Kekemelik, seslerin, hecelerin, kelimelerin ya da söz gruplarının tereddüte uğraması, tekrar edilmesi, uzatılması şeklinde ortaya çıkabilir.Devamı

Artikülasyon bozukluğu ve fonolojik bozukluk: konuşma seslerinin üretilmesinde bozukluk, konuşurken sesleri oluşturmada ve birleştirmede güçlüktür. Devamı

Afazi nedir?
Afazi, kişinin konuşabilme ve konuşulan dili anlayabilme yeteneğini azaltan bir dil bozukluğudur. Genel olarak kişinin zekasında bir değişikliğe sebep olmaz ancak iletişim kurabilme kabiliyetini bozar. Afazi, aynı zamanda kişinin okuma ve yazma yeteneklerini de bozabilir.Devamı

Giriş

Lisan kabiliyetimiz bizim eğitim ve öğrenimde, çalışma hayatımızda, aile ve arkadaşlık ilişkileri gibi sosyal ilişkilerimizde en önemli unsurdur. Lisan yeteneği insanın kendisini ifade etmesi için pek çok yöntemle kullanılabilir. Konuşmak, işaret lisanını kullanmak, yazıyla iletişim kurmak ve bilgisayarlı cihazlar aracılığıyla iletişim kurmak bu yöntemler arasında en sık kullanılanlardır.

American Speech-language-hearing AssociationDil ve Konuşma Terapileri DerneğiTürk kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi derneğiSes konuşma ve yutma bozuklukları derneği