Kekemelik

Kekemelik/ Konuşma akıcılığında bozukluk, konuşmanın akışının ya da ritminin kesintiye uğraması, bozulmasıdır. Kekemelik, seslerin, hecelerin, kelimelerin ya da söz gruplarının tereddüte uğraması, tekrar edilmesi, uzatılması şeklinde ortaya çıkabilir.

Genellikle, henüz dil kabiliyetleri yeni gelişmekte olan 2 ila 6 yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkar. Kekemelik psikolojik değildir. Günümüzde bilimsel çalışmalar kekemeliğin nörolojik ve genetik sebeplere bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Erkeklerde görülme oranı kızlara göre 4 kat fazladır. Kendiliğinden yok olabileceği gibi bir ömür boyu da sürebilir. En etkili tedavi kekemelik henüz tam yerleşmeden, ilk belirtilerini verdiği dönemde yapılan terapidir. Bu sebeple, kekemelik ilk belirtilerini verdiğinde bir dil ve konuşma patoloğu/terapisti ile acilen görüşmek gerekir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

American Speech-language-hearing AssociationDil ve Konuşma Terapileri DerneğiTürk kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi derneğiSes konuşma ve yutma bozuklukları derneği