Artikülasyon Bozuklukları ve Fonolojik Bozukluklar

Artikülasyon bozukluğu ve fonolojik bozukluk, konuşma seslerinin üretilmesinde bozukluk, konuşurken sesleri oluşturmada ve birleştirmede güçlüktür.

En sık görülen konuşma sesini oluşturma problemleri şunlardır: bir sesin yerine bir diğerini koyma (kapı yerine tapı, renk yerine yent), bir sesi atlama (saç yerine …aç, sepet yerine sepe…) ya da bir heceyi atlama (te-le-fon yerine te-fon).

Çocukların normal konuşma gelişiminde tüm seslerin doğru telaffuzu 5 yaştan önce mümkün olmaz, bazı sesler daha ileriki yaşlarda doğru telaffuz edilebilir ve bu tamamen normal gelişimle uyumlu olabilir. Okula başlama çağına gelmiş çocukta hala hatalı konuşma sesi üretimleri oluyorsa bir dil-konuşma patoloğu ile görüşmeniz gerekebilir. Konuşma seslerinin doğru üretimi için işitsel geri bildirim de büyük önem taşımaktadır, gerekli görürse dil ve konuşma patoloğunuz işitme testi isteyecektir.

Dil ve Konuşma Patoloğu/Terapisti Artikülasyon Bozukluğu olan kişiye nasıl yardımcı olabilir:

Konuşma seslerini üretmede hataları olan çocuk ve yetişkinlerin konuşma seslerini doğru olarak üretebilmelerini sağlamak konuşma terapisi ile mümkündür. Doğru telaffuz başarıldıktan sonra bunun aşamalı olarak hayata geçirilmesi için hiyerarşik olarak çalışılır.

American Speech-language-hearing AssociationDil ve Konuşma Terapileri DerneğiTürk kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi derneğiSes konuşma ve yutma bozuklukları derneği