Çocuklarda Ses Hastalıkları

Çocuklarda karşılaşılan ses problemlerinin/kısıklıklarının çeşitli sebepleri olabilir. Çocuklarda ses telleri gelişimini henüz tamamlamadığı için ortaya çıkan hasarlar yetişkinlerdeki hasarlarla aynı adı alsa da dokudaki değişiklik açısından aynı olarak değerlendirilmemelidir.

  1. Ses kısıklığı doğuştan itibaren var olabilir, bu durumda altta yatan yapısal bir bozukluk olup olmadığı araştırılmalıdır.
  2. Ses kısıklığı yakın zamanda ortaya çıkmış olabilir, bu durumda sesi hor kullanma, gırtlak reflüsü vs. gibi sebeplere bağlı olup olmadığı araştırılmalıdır.
  3. Reflü tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da ciddi bir ses problemi sebebidir. Kuru öksürükleri (hasta olmaksızın) olan, yemek seçen, sık karın ağrıları ve sindirim problemleri olan çocuklarda ses kısıklıkları da görülebilir.
  4. Doğumsal ya da geçirilmiş bir ameliyata bağlı gelişen ses teli felçleri de ses kısıklıklarının önemli bir sebebi olabilir.
  5. HPV (Human Papilloma Virus) sık tekrar eden ses teli papillomlarına yol açabilir ve ses kalitesini hatta nefesi olumsuz etkileyebilir.

Çocuklarda ses problem varlığında mutlaka bir kulak – burun – boğaz muayenesi bunu takiben bir Dil ve Konuşma Patoloğunca yapılacak ses terapisi ile tedavi gerekecektir. Devamı…

American Speech-language-hearing AssociationDil ve Konuşma Terapileri DerneğiTürk kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi derneğiSes konuşma ve yutma bozuklukları derneği