Gırtlak Kanserleri

Baş ve Boyun Tümörleri sonrasında gelişebilen lisan, ses ve/veya yutma bozukluklarının tedavisi.

İnsan vücudunda yer alan en gelişmiş sensori-motor sistem hiç tartışmasız ses ve konuşmadır. Ses kalitesi ses telinin titreşimi, gırtlağın pozisyonu ve sesin yüz boşlukları ve ağız içinde aldığı şekil (rezonans) ile belirlenir. Oral, orofarengeal ya da larengeal bölgede yer alan tümörün cerrahi ve/veya radyoterapi yöntemleri ile radikal tedavisi sesi, konuşmayı ve yutmayı etkiler, bozar.

Konuşma, sosyal iletişim kurmanın en önemli aracıdır ve kişinin günlük aktivitelerini gerçekleştirebilmesinde temel rol oynar. Baş-boyun kanser hastalarında konuşma fonksiyonu büyük oranda etkilenmiş, bozulmuş olur.

Ağız içi tümör rezeksiyonu sonrasında bozulmuş artikülasyonun tedavisinde kaybedilen konuşma seslerinin, ortaya çıkan rezonans problemlerinin terapiyle düzeltilmesi konuşma anlaşılırlığını arttıracaktır.

Gırtlak kanser tedavileri sonrasında yutma fonksiyonun geri kazanılması en hayati, ses fonksiyonun modifiye edilmesi ise yaşam kalitesini en çok etkileyecek unsurdur.

American Speech-language-hearing AssociationDil ve Konuşma Terapileri DerneğiTürk kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi derneğiSes konuşma ve yutma bozuklukları derneği